Nov
8
9:00 AM09:00

Eucharistie ter nagedachtenis van pater Nazaire Vantomme

Naziare werd geboren in Deerlijk op 31 maart 1943. Hij kwam naar onze abdij en werd gekleed op 28 augustus 1971. Na twee jaar sprak hij zijn geloften uit en verbond zich aan onze gemeenschap. Op 24 juni 1978 werd hij door Mgr. Schoenmaeckers in onze abdij tot priester gewijd.
Op 27 januari 1979 werd hij naar onze stichting in Zuid-Afrika gestuurd.
De eerste jaren werkte hij in de parochie van onze priorij Kommetjie.
Daarna werd hem de parochie van Maria Goretti in Worcester toevertrouwd.
Op 1 december 2011 werd hij pastoor van De Doorns.
Hij overleed in het ziekenhuis van Worcester op maandag 3 oktober 2016.
 

View Event →
Oct
15
9:00 AM09:00

Eucharistie ter nagedachtenis van pater Nazaire Vantomme

Naziare werd geboren in Deerlijk op 31 maart 1943. Hij kwam naar onze abdij en werd gekleed op 28 augustus 1971. Na twee jaar sprak hij zijn geloften uit en verbond zich aan onze gemeenschap. Op 24 juni 1978 werd hij door Mgr. Schoenmaeckers in onze abdij tot priester gewijd.
Op 27 januari 1979 werd hij naar onze stichting in Zuid-Afrika gestuurd.
De eerste jaren werkte hij in de parochie van onze priorij Kommetjie.
Daarna werd hem de parochie van Maria Goretti in Worcester toevertrouwd.
Op 1 december 2011 werd hij pastoor van De Doorns.
Hij overleed in het ziekenhuis van Worcester op maandag 3 oktober 2016.
 

View Event →
Oct
11
9:00 AM09:00

Eucharistie ter nagedachtenis van pater Nazaire Vantomme

Naziare werd geboren in Deerlijk op 31 maart 1943. Hij kwam naar onze abdij en werd gekleed op 28 augustus 1971. Na twee jaar sprak hij zijn geloften uit en verbond zich aan onze gemeenschap. Op 24 juni 1978 werd hij door Mgr. Schoenmaeckers in onze abdij tot priester gewijd.
Op 27 januari 1979 werd hij naar onze stichting in Zuid-Afrika gestuurd.
De eerste jaren werkte hij in de parochie van onze priorij Kommetjie.
Daarna werd hem de parochie van Maria Goretti in Worcester toevertrouwd.
Op 1 december 2011 werd hij pastoor van De Doorns.
Hij overleed in het ziekenhuis van Worcester op maandag 3 oktober 2016.
 

View Event →
Oct
8
11:30 AM11:30

Uitvaart pater Nazaire Vantomme

Naziare werd geboren in Deerlijk op 31 maart 1943. Hij kwam naar onze abdij en werd gekleed op 28 augustus 1971. Na twee jaar sprak hij zijn geloften uit en verbond zich aan onze gemeenschap. Op 24 juni 1978 werd hij door Mgr. Schoenmaeckers in onze abdij tot priester gewijd.
Op 27 januari 1979 werd hij naar onze stichting in Zuid-Afrika gestuurd.
De eerste jaren werkte hij in de parochie van onze priorij Kommetjie.
Daarna werd hem de parochie van Maria Goretti in Worcester toevertrouwd.
Op 1 december 2011 werd hij pastoor van De Doorns.
Hij overleed in het ziekenhuis van Worcester op maandag 3 oktober 2016.


Wij nodigen u graag uit om samen met ons afscheid te nemen van deze geliefde medebroeder, familielid, tijdens de Eucharistieviering op
zaterdag 8 oktober om 11.30 uur in onze abdijkerk.


In de kerk van Maria Goretti in Worcester wordt op 8 oktober 2016 om 10 uur de uitvaartliturgie gevierd, daarna vertrouwen we onze medebroeder aan de aarde te midden van zijn medebroeders op het kerkhof van Worcester, die in Zuid-Afrika gewerkt hebben.


Eucharistievieringen in de weekkapel van de abdij ter nagedachtenis van onze medebroeder:
Dinsdag 11 oktober, zaterdag 15 oktober en dinsdag 8 november 2016 om 9 uur.


Abt Erik De Sutter en abdijgemeenschap
Familie Vantomme

View Event →
Paaswake
Mar
26
9:00 PM21:00

Paaswake

Het Paaslicht- de Verrezen Heer Jezus wordt feestelijk binnengebracht. De nieuwe paaskaars die bij alle begrafenissen en bij elke doopviering ontstoken is, heeft een centrale plaats deze avond. 

Pontificale eucharistieviering om 21 uur

View Event →
Goede Vrijdag: kruisweg
Mar
25
3:00 PM15:00

Goede Vrijdag: kruisweg

Deze dag brengt ons tot de kern van het lijden. In de namiddag om 15 uur gaan we de kruisweg. Om 20 uur komen we samen in de kerk voor het lijdensverhaal en vieren we de kruishulde. Het kruis waarop Jezus sterft wordt ons ter verering aangeboden. We aanvaarden zo de gekruisigde Christus als Heer van ons leven. We bidden samen voor de noden in kerk en wereld. Er is geen eucharistie die dag, maar de dienst eindigt wel met het stille delen van de communie.  

View Event →
Witte donderdag
Mar
24
8:00 PM20:00

Witte donderdag

Gelovige mensen herdenken de laatste gebaren en woorden van Jezus op het Laatste Avondmaal. Het feestelijke van de liturgie wordt reeds getemperd door wat volgt op Goede Vrijdag. De klokken en het orgel zwijgen na de 'gloria'. Het Heilig Sacrament wordt na de viering naar het rustaltaar gebracht. We worden uitgenodigd en aangespoord: "Waak en bid met mij..."

We vieren om 20 u pontificale eucharistieviering met voetwassing. Na de eucharistie is er gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament tot 22 uur.

 

View Event →
Vespers van Palmzondag
Mar
20
9:30 AM09:30

Vespers van Palmzondag

Heden “Hosanna”… morgen “Kruisig Hem”. Als een Koning wordt Jezus in Jeruzalem onthaald. De mensen juichen Hem toe met palmtakken in de hand.
Palmzondag is het begin van de herdenking van een heel bewogen week in het leven van Jezus en van allen die in Hem geloven. 

View Event →