Het nieuws van de Feniks


Welkom in ons huis

Salvos fac servos tuos
— Abdij Grimbergen

 

Abdijen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf de vroegste middeleeuwen klopten pelgrims aan bij de poorten van een abdij om er onderdak te vinden… of om er gesterkt te worden door lichamelijk en/of geestelijk voedsel. Abdijen hebben iets mysterieus. Het lijkt wel of God hier sterker aanwezig is en het de mensen tot meer innerlijke rust kan brengen.

De abdijen van de 21ste eeuw zijn uiteraard niet meer dezelfde als die van de middeleeuwen. Ze zijn met hun tijd meegegaan. Ook al zijn ze dan niet ván de wereld, ze staan wel ín de wereld en zijn bekommerd om de noden van deze tijd. Zo blijven abdijen ook nu nog een grote aantrekkingskracht uitoefenen voor mensen die op zoek zijn naar meer diepgang in hun leven. 

Beste bezoeker, u bent op één of ander manier op onze site beland en heten u daarbij hartelijk welkom. Wij stellen voor u, de abdij van Grimbergen graag op een ‘virtuele’ manier open en wij hopen dat u hier mag vinden wat u zoekt. Veel heil en zegen moge over u kome!

GRIM (18 van 18).jpg

 Abt Erik De Sutter
Prelaat van de Norbertijnenabdij van Grimbergen

wapenschildabt.gif