Goede Vrijdag: kruishulde

Kruishulde in de abdijkerk

March 26
Paaswake