Norbertijn worden


Vanaf de leeftijd van 17-18 jaar kunnen jongens langskomen om kennis te maken met ons leven en eventueel enkele dagen in alle vrijheid met ons meeleven. 

Jongens die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die zich aangesproken voelen tot het leven als norbertijn kunnen zich aanmelden om enkele dagen of weken mee te leven met de gemeenschap.

Als de jongere zich nadien nog meer gesterkt weet in zijn roeping kan hij de eerste stap zetten door een aanvraag te richten tot de abt om in te treden en aan het noviciaat te beginnen. 

Dan volgt een gesprek met de abt. Na beraadslaging met de raad van de abdij kan de kandidaat worden aanvaard tot het noviciaat van 2 jaar. Dit is een uitstekende proefperiode om de gemeenschap in de diepte te leren kennen en om uw eigen roeping verder uit te zuiveren.

Het gebed in de kapittelzaal.

Na 2 jaar en dit na goedkeuring van de abt en zijn raad kan de kandidaat zijn kleine professie afleggen voor een periode van 3 jaar. Deze professie omvat de gelofte van celibaat, armoede en gehoorzaamheid. Dit kan je zien als een ‘verlovingstijd’ met de gemeenschap.

In het hele pakket hier vooraf geschetst kan de kandidaat zich verder verdiepen in het religieuze leven door studie van filosofie en theologie te volgen. Voor sommige kandidaten kan er altijd een andere studierichting opengehouden worden en dit naar ieders roeping of bekwaamheid.

Na de studies van filosofie en theologie kan men tot diaken en vervolgens priester gewijd worden, alweer rekening houdend met de eigen roeping.

In overleg met de abt en de raad krijgt men vervolgens een pastorale taak binnen of buiten de abdijmuren.

Wens je nog meer te weten om norbertijn te worden van de gemeenschap van Grimbergen, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met abt Erik De Sutter.

Abt Erik De Sutter
Kerkplein 1
1850 Grimbergen
erik.de.sutter@abdijgrimbergen.be
Tel.: 0032 (0)2/272.40.60

Het gebed in de kapittelzaal.

Schermafbeelding 2014-10-22 om 19.13.47.png