Grimbergen 'beiaardgemeente'Sterke band met de kunst van het beiaardspel.

De norbertijnen zijn de vroegste propagandisten van de beiaardkunst geweest. In de abdij van Park was een beiaard in 1480,  in de abdij van Averbode in 1504, in de abdij van Tongerlo voor 1535 en in de abdij Antwerpen St-Michiel in 1655. Van de eerste beiaard van Grimbergen is slechts bekend dat zijn klokken 6521 pond brons opleverden, toen einde 1715 bij de Antwerpse klokkengieter Willem Witlockx door "de regenten van de abdij" - er was op dat moment nog geen nieuwe abt gekozen - een nieuwe beiaard werd besteld. (van het officiële aankoopdocument vindt u hieronder 3 mooie foto's in de fotogallerij - het origineel bevindt zich in het Stadsarchief van Antwerpen). Deze tweede beiaard speelde voor het eerst op 28 april 1716. Het instrument werd stelselmatig uitgebreid, zodat er op het einde van de 18e eeuw 41 klokken aanwezig waren. Helaas heeft ook hier de Franse Revolutie haar tol geëist en werden alle klokken geroofd. Meer dan een eeuw lang bleef het stil.

De derde beiaard werd door de gemeente geschonken in 1928, naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van de abdij. Bij Marcel Michiels jr. uit Doornik werden 34 klokken besteld met een totaalgewicht van 2201,5 kg. Met de nodige vertraging kon zij pas in 1931 plechtig ingespeeld worden door Jef Denyn. De klank viel echter tegen en door toedoen van kanunnik Jan Feyen kwam er een nieuwe beiaard. Op 23-24 mei 1964 werd de huidige, vierde beiaard met zijn 48 klokken plechtig ingespeeld door Staf Nees tijdens een internationaal beiaardfestival. Aan deze beiaard van de Koninklijke Eijsbouts uit Asten in Nederland, werd in 1998 een 49ste klok toegevoegd. Het computerspeelwerk is van de firma Horocantus uit Lokeren.

In 1735 wordt Edmond Claessens vermeld als beiaardier. Zijn kleinzoon Pieter Claessens volgde hem op in 1764 en bleef in die functie tot 1777. In 1928 bespeelde Louis Mergaerts, de plaatselijke koster-organist, de klokken. Hij werd laureaat van de beiaardschool in 1931. In 1948 werd hij opgevolgd door kanunnik Jan Feyen, norbertijn van de abdij. Op 12 juli 1951 behaalde deze zijn einddiploma aan de beiaardschool in Mechelen. Rien Aerssen was beiaardier van 1991 tot 2011. 

Huidig beiaardier is Twan Bearda

Beiaardrecitals:
Alle kerkelijke en wereldlijke feestdagen en alle zondagen vanaf Pasen t/m de laatste zondag van september van 16.30 uur - 17.30 uur.

Zomeravondconcerten:
Vrijdagavond in de maanden juli en augustus van 20 uur - 21 uur.

Meer info via externe link: www.beiaardvriendengrimbergen.be


pagelogo.png