Onze bibliotheekEén van de taken van de abdijgemeenschap is het patrimonium van de abdij te bewaren en mogelijk uit te breiden. Zo heeft, naast het archief, ook de bibliotheek een enorme waarde. Vele kostbare boeken uit de loop van de abdijgeschiedenis vullen de boekenrekken en tot op de dag van vandaag wordt de bibliotheek aangevuld met recente boeken.

Het archief


Ook al is er doorheen woelige periodes van haar bijna 900-jarige geschiedenis heel wat waardevol archiefmateriaal verloren gegaan, toch beschikt de Grimbergse abdij de dag van vandaag nog steeds over een indrukwekkende en unieke verzameling officiële documenten, oorkondes, oude gebruiksvoorwerpen, geschriften, schilderijen,… en geven zij een duidelijke kijk op de geschiedenis van de abdij en haar omgeving.

Onder leiding van pater-archivaris duiken een aantal vrijwillige medewerkers regelmatig in oude documenten en doen zij vaak verrassende en nieuwe ontdekkingen.

Met behulp van de vzw “de vrienden van de abdij” worden vanuit het abdijarchief tentoonstellingen georganiseerd of boeken gepubliceerd.

Documentatielokaal

In 2015 werd er eveneens nieuw documentatielokaal ingericht (2015)  voor het recent archief van artikels, foto’s. Dit archief wordt bijgehouden een groepje van vrijwilligers onder toezicht van em.abt Piet Wagenaar


> zie ook:
vzw Vrienden van de Abdij
Interview Pater Ton Smits, bibliothecaris en archivaris van de abdij
Publicaties
Interviews


pagelogo.png