Vespers van Palmzondag

Heden “Hosanna”… morgen “Kruisig Hem”. Als een Koning wordt Jezus in Jeruzalem onthaald. De mensen juichen Hem toe met palmtakken in de hand.
Palmzondag is het begin van de herdenking van een heel bewogen week in het leven van Jezus en van allen die in Hem geloven.