Jos Polfliet


Jos werd geboren in Kapelle o/d Bos op 23 september 1944. In de zomer van 1974 kwam hij naar onze abdij, waar hij het witte ordeskleed ontving op 28 augustus van dat jaar.
Na één jaar noviciaat sprak hij zijn tijdelijke geloften uit, terwijl hij zijn plechtige geloften uitsprak op 28 augustus 1981.
In februari 1976 was hij ondertussen tot koster van de abdijkerk benoemd. Daarna kreeg hij de zorg over de pas geopende abdijboekhandel in 1977.
Om gezondheidsredenen bleef hij vele jaren op zijn kamer en verzorgde met nauwgezetheid de telefoondienst.
Vanaf de zomer 2009 vestigde hij zich om dezelfde gezondheidsredenen aan de zee in Oostende.