Relikwieën


In de kerk bevinden zich verschillende relikwieën. Ze zijn ingewerkt in de altaren of bevinden zich in de zijdeuren van de altaren. Hieronder volgt een onvolledige lijst.

 • Altaar van de H. Doodsstrijd
  Heilige Severinus, martelaar 
   
 • Onze-Lieve-Vrouwaltaar
  Heilige Blandina, martelares 
   
 • Sint-Norbertusaltaar
  Heilige Julianus, martelaar 
   
 • Sint-Servaas-altaar
  Guido van Anderlecht, patroon van landlieden en koetsiers en beschermer van paarden en vee en de Heilige Sebastianus, patroon van de toenmalige lokale schuttersgilde.

pagelogo.png