Priorij in Zuid-Afrika


In 1950 kreeg Abt-generaal Mgr. Hubertus Noots de vraag van de toenmalige apostolische delegaat in Zuid Afrika, Mgr. Martin Lucas, om Norbertijnen te zenden naar de Kaapprovincie om een deel van het bisdom Oudtshoorn over te nemen.

Mgr. Noots dacht toen direkt aan Grimbergen. Immers de abdij van Grimbergen had een zekere ervaring met Zuid-Afrika. 

In 1849 had Grimbergen, enkele jaren na de heroprichting van onze abdij na de Franse Revolutie (1840) twee jonge confraters naar Zuid-Afrika gezonden om bisschop Devereux te helpen in zijn onmetelijke missiegebied. Het waren Jacobus Hoendervangers en Johannes De Sany. Pater Hoendervangers is na dertien jaar hard werken naar België teruggekeerd nadat hij een reisongeval met een wagen gehad had. Pater De Sany is er in 1869 gestorven en ligt begraven in King Williams Town. 

Prelaat van Heesch ging op het voorstel van Mgr. Noots in en vond in zijn gemeenschap 4 confraters bereid om met een missie te beginnen in de Kaapprovincie. 3 jonge priesters (Waltman Smeets, Albert Van Buggenhout en Gregoor Sneekes) en 1 broeder (broeder Marcus Van Overwalle heeft na korte tijd onze missie verlaten en is uitgetreden op 30 oktober 1953.)

In april 1951 vierden ze in aanwezigheid van alle confraters hun afscheid in de abdij en op 1 mei 1951 vertrokken ze per boot naar Kaapstad. Onze confraters kregen bij hun aankomst te Worcester een kerk en een huis om in te wonen van bisschop Bruno Hippel. Bovendien werd heel het district van Worcester hen aangewezen als werkterrein.

In 1952 vertrokken Raf Versmissen en Jerom Antonissen om de groep missionarissen aan te vullen. 

Daarna volgde Benedict Diepstraten in 1954, Bernard Jansen volgde in 1960, Olav Kavelaars in 1963, Hubert Van Cutsem in 1965, en Nazaire Vantomme volgde later in 1979.

Van 1951 tot 1970 was Worcester de zetel van onze missie. 

Omdat de Bisschop van Oudtshoorn er niets voor voelde om ons een zelfstandig missiegebied toe te vertrouwen is de zetel van de missie in januari 1970 verplaatst naar Kommetjie, in het Aartsbisdom Kaapstad, waar Kardinaal Owen Mc.Cann een kerkje en een stuk grond schonk.

In 2014 werden de gebouwen van de priorij van Kommetjie overgedragen aan de priorij van Mananthavady in Indië. Er verblijven evenwel nog verschillende confraters van Grimbergen in Zuid-Afrika.
Onze confraters in Zuid-Afrika, ga naar de webpagina: gemeenschappagelogo.png