Cornelius Josephus Brion


Hij werd geboren te Brussel op zaterdag 14 september 1748. Hij ontving het prémonstratenzerhabijt op 30 maart 1768 en legde zijn professie af op 25 november 1769. Op 19 september werd hij tot priester gewijd. Zes jaar later, in 1778, werd hij tot secretaris benoemd van abt Nicolaus Maras en enkele maanden later tot provisor en pitantiarius. Hij deed dit met veel ijver tot hij in 1786 pastoor werd te Ramsdonck. In 1788 werd hij pastoor te Strombeek om in 1791 terug pastoor van Ramsdonck te worden. Hij overleed aldaar op 8 september 1793 op 45-jarige leeftijd. Van hem is geweten dat hij een ‘vir laboriosus et prudens’ was.

Terug naar necrologium