Ton Smits


Ton Smits werd geboren op 18 mei 1938 in Tilburg (Nederland). Op 8 oktober 1966 ontving hij het witte ordeskleed en bond zich door professie aan de Grimbergse gemeenschap op 15 april 1968. Op 11 juli 1968 werd hij priester gewijd. Ton werkte vele jaren als directiesecretaris op de K.I.TO. in Vilvoorde. Sinds 1 juli 1974 is hij bibliothecaris en archivaris van onze abdij, nadat hij een diploma behaalde in de bibliotheekwetenschappen. Tevens is hij in de abdij de organist van de gebedsdiensten en eucharistievieringen tijdens de weekdagen. In de parochies van Strombeek-Bever, Koningslo en Kassei (Vilvoorde) doet men op hem ook beroep als meewerkend priester en vaak zie je hem ook op de volkssterrenwacht Mira als een toegewijd medewerker.

Contact
Tel. : +32-(0) 2-272.40.64
e-mail: ton.smits@abdijgrimbergen.be

> Zie ook:
Interview met Ton Smits