Back to All Events

Witte donderdag

Gelovige mensen herdenken de laatste gebaren en woorden van Jezus op het Laatste Avondmaal. Het feestelijke van de liturgie wordt reeds getemperd door wat volgt op Goede Vrijdag. De klokken en het orgel zwijgen na de 'gloria'. Het Heilig Sacrament wordt na de viering naar het rustaltaar gebracht. We worden uitgenodigd en aangespoord: "Waak en bid met mij..."

We vieren om 20 u pontificale eucharistieviering met voetwassing. Na de eucharistie is er gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament tot 22 uur.

 

Later Event: March 25
Goede Vrijdag: kruisweg