Het leven in de abdij

Het leven in de abdij is gegrondvest op drie pijlers: 

Eén van hart en één van ziel op weg naar God
— Sint Augustinus

Communio
Norbertijnen zijn geroepen om in gemeenschap (communio) te leven naar het ideaal van Norbertus (stichter van de Norbertijnerorde) en volgens de regel van Sint Augustinus die begint met…: “U die een kloostergemeenschap vormt, dragen wij op het volgende na te leven: Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen één van ziel en één van hart op weg naar God. Want is dat juist niet de reden waarom u samen bent gaan leven? …”

Cultus
De liturgie (cultus) is een wezenlijk deel van het kloosterleven.  Bidden is in contact treden met de Schepper van het leven

Caritas
Norbertijnen worden vanuit de kloostergemeenschap gezonden om zich dienstbaar (caritas) in te zetten voor mens en wereld.pagelogo.png