Het nieuws van de Feniks


Welkom in ons huis

Salvos fac servos tuos
— Abdij Grimbergen

 

Abdijen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf de vroegste middeleeuwen klopten pelgrims aan de poorten van een abdij om er onderdak te vinden… of om er gesterkt te worden door lichamelijk en/of geestelijk voedsel. Abdijen hebben iets mysterieus. God is er mogelijks sterker aanwezig en brengt mensen tot innerlijke rust.

De abdijen van de 21ste eeuw zijn uiteraard niet meer als die van de middeleeuwen. Ze zijn met hun tijd meegegaan. Ook al zijn ze dan niet van de wereld, ze staan wel ín de wereld en zijn bekommerd om de noden van deze tijd. Zodoende hebben abdijen ook nu nog een grote aantrekkingskracht voor mensen die op zoek zijn naar diepgang in hun leven. 

Beste bezoeker, u bent op één of ander manier op onze site beland en wij heten u hier hartelijk welkom. Wij stellen de abdij van Grimbergen alvast graag op een ‘virtuele’ manier voor u open. Veel heil en zegen moge over u komen!

GRIM (18 van 18).jpg

 Abt Erik De Sutter
Prelaat van de Norbertijnenabdij van Grimbergen

abt grimbergenkleur groot copy.jpg