Restauratiewerken aan oude muur van kerk Prémontré starten al in september 2019

De restauratiewerken aan de oude muur van de vroegere ker in Prémontré zullen wellicht nog dit jaar aangevat kunnen worden. Alvast werd een grote dennenboom doormidden gezaagd en werden de wortels ervan verwijderd.

Het is nu nog wachten op subsidies van verschillende Franse overheden. De werkzaamheden starten in september 2019. Er komt een informatiebord.

Al drie keer vonden in Prémontré gesprekken plaats met de overheden. Ze worden voorgezeten door subprior Karel Stautemas, norbertijn van Grimbergen. Hij wordt bijgestaan door twee adviseurs.

Op de foto’s de jongste ontmoeting met de Raad van Prémontré-raad, het geestelijk instituut Prémontré, de CERF onder leiding van mevrouw Plouvier, de Raad voor Monumenten en Landschappen, subprior Karel Stautemas namens de Prémontré-orde.

Premonstratenzers

Prémontré is een gemeente van 775 inwoners op een twintigtal kilometer van Laon in het noorden van Frankrijk, in het departement Aisne.

Norbertus zwierf enkele jaren als prediker rond in Frankrijk, Hij kwaam in contact met Bartholomeüs, bisschop van Laon, en die heeft Norbertus overtuigd om in zijn bisdom een klooster te stichten. Uiteindelijk schonk Bartholomeüs Norbertus grond voor de bouw van een klooster in Prémontré, 10 km ten westen van Laon. Paus Calixtus II keurde het plan goed. Met Kerstmis 1121 legden Norbertus en zijn gezellen er hun professie af. Het was het begin van de orde can de ‘Reguliere Kanunniken van Prémontré’ (of norbertijnen, premonstratenzers).

Strenge regel van Augustinus

In Prémontré heeft Norbertus en zijn gemeenschap een strenge versie van de regel van de heilige Augustinus gevolgd, met aandacht voor de liturgie, een gemeenschappelijke leven en boetvaardigheid. Zij hadden een wit habijt gekozen– een teken van een leven van een strengere observantie van het leven en van de verrijzenis van de Heer. Norbertus en zijn broeders wilden het leven van de apostelen en het evangelisch leven benaderen. Onder de opvolger van Norbertus – Hugo van Fosse – heeft de levenswijze van de cisterciënzers een zekere invloed gehad op de prille norbertijnse levenswijze en op de eerste statuta (constituties) van de ‘premonstratenzers’.