Allerzielen in de abdij.

Daags na Allerheiligen viert de Kerk Allerzielen. Deze twee feesten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We gedenken vandaag al onze overledenen. De abdijgemeenschap gedenkt vandaag in het bijzonder alle overleden confraters, familieleden en weldoeners van de abdij.

Na de viering van de eucharistie gaat de abdijgemeenschap naar het abdijkerkhof voor de zegening en bewieroking van de graven.