Bijeenkomst van de abdijkring

Op zaterdag 14 november kwam de abdijkring samen in de abdij. 

Het thema van de bijeenkomst was 'de tijd.
November, de seizoenen kantelen naar de winter toe, we gedenken onze doden, het einde van het kerkelijk jaar, met het einde der tijden. Even stilstaan bij’ tijd en en eeuwigheid, bij sterven en leven, ja, eeuwig leven ?

Gewoontegetrouw begon de dag om 9 uur met de eucharistieviering in de grote sacristie.
Om 10 uur was er het eerste deel van de conferentie van Jan Wuyts.

Na de vespers volgde het tweede deel van de conferentie. De dag werd besloten met een glaasje.