v.z.w. "De vrienden van de abdij"


De vzw De vrienden van de abdij van Grimbergen is opgericht in 1986. Zij heeft als doel de geschiedenis van de abdij te doen kennen en het kunstpatrimonium van de abdij te behouden. De abdij heeft een prominente rol gespeeld door de eeuwen heen, zij heeft een belangrijk archief en een bibliotheek van oude boeken. De vrienden van de abdij willen door hun goede zorgen het verleden aan de toekomst doorgeven.

Er werden vele restauraties verricht aan oude boeken en schilderijen. 

In 1999 hebben zij een volledige facsimile van het 300 jaar oude Caertboeck uitgegeven, in 2001 een uitgave over Abt Sophie, die veel verfraaiingen aan kerk en gebouw heeft verwezenlijkt en in 2004  Leven en lijden in woelige tijden, dat handelt over de abdij in de franse revolutie. Deze uitgaven zijn volledig op basis van eigen archief. In 2008 is de Kroniek van pastoor Heylen  uit het begin van de 19de eeuw gedigitaliseerd.

Deze uitgaven zijn alsnog verkrijgbaar.

U kunt ons steunen door een gift te storten op het rekeningnummer:
436-6228731-32 van VZW De Vrienden van de Abdij van Grimbergen.

Indien u een fiscaal attest wenst (voor giften van € 40 of meer) kunt u een gift storten op rekeningnummer 745-0082306-22 van "Forum voor Erfgoedverenigingen v.z.w." , Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen  met de vermelding ‘Project Abdij van Grimbergen’.  

Namens "de vrienden van de abdij",

Bert Kolsteeg, voorzitter 
Piet Wagenaar, Em.-abt

Meer info

< terug naar geschiedenis