De abdijgemeenschap van Grimbergen : een impressie


Abdijen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf de vroegste middeleeuwen klopten pelgrims aan de poorten van een abdij om er onderdak te vinden… of om er gesterkt te worden door lichamelijk en/of geestelijk voedsel. Abdijen hebben iets mysterieus. God is er mogelijks sterker aanwezig en brengt mensen tot innerlijke rust. De abdijen van de 21ste eeuw zijn uiteraard niet meer als die van de middeleeuwen. Ze zijn met hun tijd meegegaan. Ook al zijn ze dan niet van de wereld, ze staan wel ín de wereld en zijn bekommerd om de noden van deze tijd. Zodoende hebben abdijen ook nu nog een grote aantrekkingskracht voor mensen die op zoek zijn naar diepgang in hun leven.