4DE PELGRIMSTOCHT NOORD-FRANKRIJK - TOCHTEN NAAR BOERGONDIË, SCHOTLAND EN PALESTINA IN VOORBEREIDING

4de pelgrimstocht

Met de pastorale Zone De Bron organiseerde Karel met enkel medewerkers de 4de pelgrimstocht voor jongeren van 16 tot 30 jaar. 17 jongeren en enkele begeleiders trokken mee. De tocht vertrok op de landingsstranden van Normandië (Omaha Beach) en liep tot de Mont Saint Michel. Via de nieuwe vzw Quid Nunc Viator - En wat Nu Pelgrim/Reiziger? zetten we dit project voort. Een werkgroep stelt statuten samen en plant de tochten. Zo komen er in 2017 tot 2019 tochten naar Schotland, Bourgondië (2018) en Palestina. Meteen na Pasen 2018 vindt in de abdij een inspirerend tentenkamp plaats.

De pelgrimstochten en of tentenkampen willen door ervaringsgerichte activiteiten, in de eerste plaats jongeren en bijkomend volwassenen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontdekken. De deelnemers gaan vanuit een christelijke visie op zoek naar de normen en waarden die hun levenskeuzes kunnen bepalen. De tochten zijn een inspiratie voor een individuele bijdrage aan een zin- en kwaliteitsvolle samenleving. De vzw achter het initiatief,  Quid Nunc Viator, heeft de medewerking van de vzw Abdij der Norbertijnen van Grimbergen.