AFSCHEIDSVIERING KAREL IN PASTORALE ZONE DE BRON

Afscheidsviering van Karel in de pastorale Zone De Bron   (17 september 2017)

 

In elke parochie van de pastorale Zone De Bron werd voor pater Karel Stautemas een afscheidsviering georganiseerd. Op 17 september celebreerde hij de allerlaatste mis als pastoor van de pastorale zone De Bron. Meer dan 1200 mensen woonden de viering bij. Tijdens de receptie stelde Karel zijn nieuwe plannen voor. Zo wil hij een nieuwe vzw oprichten: "Quid Nunc Viator  - En wat Nu, Pelgrim/Reiziger?" Daarmee wil hij de jongerentochten die hij  de voorbije 4 jaar organiseerde een solide basis geven. Abt Erik De Sutter belastte hem formeel met deze taak, naast de andere verantwoordelijkheden van Karel (financieel beheer, onderhoud gebouwen, personeel, contacten met de brouwerij). In 2018 zal Karel zich engageren voor gevangenispastoraal.