Pater Nazaire Vantomme overleden

Pater Nazaire, geboren in het Oost-Vlaamse Deerlijk, kwam naar onze abdij op 16 augustus 1971 waar hij het witte ordeskleed ontving op 28 augustus 1971. Door Professie verbond Nazaire zich aan de Grimbergse abdij op 28 augustus 1973 en werd op 24 juni 1978 in de abdijkerk tot priester gewijd. Enkele maanden later, op 27 januari 1979, werd als missionaris naar Zuid-Afrika gezonden om daar de groep van Grimbergse confraters te versterken. Na een tijdelijk verblijf in de priorij van Kommetjie werd Nazaire pastoor benoemd in Worcester, in de Maria Goretti parochie. Later werden hem ook 'de Doorns' en 'Zweletemba' toevertrouwd. Nazaire overleed op 3 oktober te Worcester.
Met het overlijden van Nazaire nemen we afscheid van een dierbare medebroeder die in alle eenvoud,  heel veel geloof en inzet heeft getoond voor de mensen in Zuid-Afrika en in het bijzonder voor de armen. Moge God hem nu, na een vruchtbaar leven, het eeuwige leven schenken. Dat hij ruste in vrede.