"Goede week" in Grimbergen


Palmzondag

Heden “Hosanna”… morgen “Kruisig Hem”. Als een Koning wordt Jezus in Jeruzalem onthaald. De mensen juichen Hem toe met palmtakken in de hand.
Palmzondag is het begin van de herdenking van een heel bewogen week in het leven van Jezus en van allen die in Hem geloven. 

Liturgie op Palmzondag

 • Eucharistievieringen met wijding van palmtakken
 • Zondag: 10 uur - 11.30 uur
 • Vespers op Palmzondag: 18.30 uur

Biechtviering in de Goede Week

Dé gelegenheid bij uitstek om als bevrijde en gezuiverde mensen de Goede Week binnen te stappen.

Woensdag 1 april 2015 om 19 uur in de kerk van Beigem 


 

Witte Donderdag

Gelovige mensen herdenken de laatste gebaren en woorden van Jezus op het Laatste Avondmaal. Het feestelijke van de liturgie wordt reeds getemperd door wat volgt op Goede Vrijdag. De klokken en het orgel zwijgen na de 'gloria'. Het Heilig Sacrament wordt na de viering naar het rustaltaar gebracht. We worden uitgenodigd en aangespoord: "Waak en bid met mij..."

Liturgie op Witte Donderdag

 • Om 20 uur Laatste Avondmaalviering met voetwassing.
 • Nadien aanbidding van het Heilig Sacrament in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw tot 22 uur.

Goede Vrijdag

Deze dag brengt ons tot de kern van het lijden. In de namiddag om 15 uur gaan we de kruisweg. Om 20 uur komen we samen in de kerk voor het lijdensverhaal en vieren we de kruishulde. Het kruis waarop Jezus sterft wordt ons ter verering aangeboden. We aanvaarden zo de gekruisigde Christus als Heer van ons leven. We bidden samen voor de noden in kerk en wereld. Er is geen eucharistie die dag, maar de dienst eindigt wel met het stille delen van de communie.  

Liturgie op Goede Vrijdag

 • Kruisweg in de kerk en abdij om 15 uur.
 • Avondviering in de kerk om 20 uur.

Paaswake

Het Paaslicht- de Verrezen Heer Jezus wordt feestelijk binnengebracht. De nieuwe paaskaars die bij alle begrafenissen en bij elke doopviering ontstoken is, heeft een centrale plaats deze avond.

Liturgie

 • Pontificale eucharistieviering om 21 uur

> zie ook: 
"In een begin" - interview met prior Johan Goossens over de "Paaswake"


Pasen

De Heer is Verrezen. Ook wij zijn met Hem Verrezen en geroepen tot eeuwig leven in Gods liefde. De eucharistie van Pasen is het centrum van elke eucharistie die heel het jaar door gevierd wordt. Het paasfeest leert ons dat het leven van iedere mens belangrijk is. Het is een tijd van vreugde.

Liturgie op Paaszondag

 • Lauden (morgengebed): om 7.30 uur
 • Pontificale hoogmis met Gregoriaanse gezangen om 10 uur
 • Eucharistieviering om 11.30 uur
 • Pontificale Paasvespers om 18.30 uur

 

Deze activiteiten werden eveneens opgenomen in onze activiteiten agenda
Meer info vindt u ook via de site: www.federatie-grimbergen.be

 

< terug naar liturgie.