Centrum voor Christelijke meditatie


De taal van de meditatie is stilte. De ziel van de christelijke traditie is liefde.
Deze universele waarden openen ons hart voor het mysterie van Gods liefde en geven ruimte aan de geest van Christus die in ons leeft.

De christelijke medita tie is een mantra-meditatie  (mantra = gebedswoord). Ze wordt ons vanuit de christelijke traditie aangereikt en wordt in volstrekte eenvoud en stilte beoefend.
Deze praktijk is gebaseerd op een vroeg-christelijke traditie. (Johannes Cassianus en Evagrius zijn de grote vertegenwoordigers van het gebed zonder woorden.)

In 1975 opende de benedictijn John Main een eerste Centrum in zijn abdij in Londen. Hij had een eenvoudige traditie van stil en contemplatief gebed gevonden in Maleisië. Later vond hij dit gebed terug bij de Woestijnvaders. Vanuit zijn ervaring wist hij dat de leek in spirituele armoede verkeerde en hij besefte dat deze gebedstraditie - in een tijd van emancipatie – een belangrijk inzicht kon geven.

Meditatie is eenvoudig en praktisch:
*Het gaat over ervaren, eerden dan over theorie. 
*Over een manier van zijn, eerder dan een manier van denken.

Het centrale punt van de meditatie ligt in Christus: Alles in Allen. Het betekent dat de meditatie gebouwd is op het gebed van Christus dat door de Heilige Geest in elk menselijk hart wordt uitgestort.                                                                                                                            Dieper dan alle ideeën over God is God zelf. Dieper dan elke verbeelding is de werkelijkheid.  Door de weg te volgen van zuiver gebed laten we alle gedachten, woorden en beelden los.   
Meditatie vereist het stil worden van geest en lichaam. 
Om rust en de stilte te bereiken moeten we er tijd, energie en liefde aan geven. 
Gezien zijn eenvoud staat deze discipline open voor iedereen.

De meditatiegroep van Grimbergen is aangesloten bij de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie.
Wie meer wil vernemen of de praktijk wil aanleren of beoefenen, mag contact opnemen met het nummer 03/770.73.10 of per mail: jose.pype@skynet.be

José Pype is coördinator voor het nederlandstalig gedeelte van België. 
Begeleiding is mogelijk.

Externe link: http://www.christmed.be