Bijbelavonden


Het Bijbelboek Job

Het boek Job behoort tot de wijsheidsliteratuur. Job denkt op poëtische wijze na over de menselijke existentie. Waarom bestaat de mens? Waarom is er lijden en dood? En vooral waarom moet een onschuldige lijden? En hoe is dit te rijmen met het geloof in een goede God? Job spreekt verder nog over andere thema's zoals het gebed, de menselijke relaties, de vriendschap en het gemeenschapsleven. Het boek Job lezen is een echte uitdaging: het confronteert met de existentiële vragen van het eigen bestaan en met fundamentele geloofsvragen.

Iedereen is welkom op deze avonden, ook wie nog geen woord uit de Bijbel gelezen heeft. Er zijn ook geen diplomavereisten, kunnen luisteren volstaat.