Grimbergen: "beiaardgemeente"


de kunst van het beiaardspel
 

De Grimbergse abdij heeft van ouds een sterke band met de kunst van het beiaardspel.

Op 2 december 1715 bestelde prelaat Van eeckhout met de opbrengst de eerste beiaard, bij klokkengieter Willem Witlockx in Antwerpen, een tweede beiaard van 37 klokken. Tijdens de Franse Revolutie werden deze klokken vernietigd. Eén klok werd gered.

In 1928 was de herdenking van het 800-jarig bestaan van de abdij voor burgemeester J. Van Campenhout aanleiding om een nieuwe beiaard van 35 klokken te bestellen bij gieter Marcel Michiels te Doornik.

In 1964 werd onder het bestuur van burgemeester C. Verbaanderd en onder impuls van de eerste priester-beiaardier Pater Jan Feyen, norbertijn van onze abdij, een nieuwe beiaard besteld van 48 klokken.
Gieter was de Koninklijke Eijsbouts te Asten (NL).

In 1998 werd onder het bestuur van burgemeester J.P. Olbrechts, op verzoek van de Grimbergse beiaardier Rien Aarssen de zogenaamde "Bes-klok" toegevoegd.

Beiaardrecitals:
Alle kerkelijke en wereldlijke feestdagen en alle zondagen vanaf Pasen t/m de laatste zondag van september van 16.30 uur - 17.30 uur.

Zomeravondconcerten:
Vrijdagavond in de maanden juli en augustus van 20 uur - 21 uur.

 

De beiaardvrienden van Grimbergen

Sinds  27 februari 2008 heeft het socio-culturele leven in Grimbergen er een nieuwe vereniging bij: “De Beiaardvrienden Grimbergen”.
 
Deze vereniging werd opgericht als autonome afdeling van VTB-Cultuur Grimbergen. De Beiaardvrienden Grimbergen stelt zich tot doel:

- de promotie van de Grimbergse beiaard
- de promotie van de beiaardkunst in het algemeen.
Om deze doelstellingen te realiseren zullen de Beiaardvrienden Grimbergen
- beiaardconcerten organiseren;
- voordrachten en feesten rond het beiaardgebeuren organiseren;
- realiseren en uitgeven van publicaties.
Dit alles kan echter maar lukken indien dit initiatief kan steunen op een ruim publiek dat er zich ook van bewust is dat koken geld kost.

Daarom: wordt lid van De Beiaardvrienden Grimbergen!!
Door storting van slechts 10 euro per jaar op rekeningnummer: 734-0230304-35 wordt U lid van deze vereniging, die zich actief inzet voor het behoud en uitstraling van een Vlaams-cultureel erfgoed van onze gemeente Grimbergen.

Meer info via externe link: http://beiaard.grimbergs.net 
Programma beiaardconcerten: zie Activiteiten
Meer info over huidig beiaardier Rien Aarssen.