Priesteropleiding


De Norbertijnen krijgen hun priesteropleiding in de studieconcentratie AGRIPO. Agripo is een letterwoord en staat voor: Averbode, GRImbergen, POstel. Sinds een aantal jaar krijgen ook de studenten van Tongerlo hun opleiding op Agripo. De opleiding bestaat uit twee delen: de Filosofie en de Theologie. Hieronder een greep uit het studieaanbod.

Faculteit Filosofie

 •  Antieke filosofie
 •  Moderne filosofie
 •  Hedendaagse filosofie
 •  Antropologie
 •  Kosmologie
 •  Psychologie
 •  Esthetica
 •  Logica
 •  Economie
 •  Sociologie
 •  Taalfilosofie
 •  Inleiding Bijbel
 •  Ethiek
 •  Geschiedenis van het filosofisch denken
 •  Godsdienstfilosofie
 •  Latijn

Faculteit Theologie

 •  Exegese Oud Testament
 •  Exegese Nieuw Testament
 •  Dogma
 •  Liturgie
 •  Sacramentenleer
 •  Moraaltheologie
 •  Kerkgeschiedenis
 •  Homiletiek
 •  Pastorale competentie
 •  Patristiek
 •  Canoniek recht
 •  Bijbels Grieks
 •  Hebreeuws

De studenten volgen maandag en woensdag les in Averbode en dinsdag in Postel. Een maal per jaar zijn er spiritualiteitsdagen. Deze worden afwisselend in de abdijen van Tongerlo en Grimbergen georganiseerd.