Videogetuigenissen uit de gemeenschap

Wat leeft er binnen de muren van de abdij. Enkele geven hun kijk over de alledaagse dingen van het leven. Veel kijkplezier. Klik op de namen onder de videos en je ontdekt meer over de bewoner.

 

De abdijgemeenschap van Grimbergen: een impressie.

“Er wonen hier nogal wat bejaarden zoals ik, en er komen maar geen jongelui bij. Daar ben ik bezorgd over.” Gereon Van Boesschoten

“Je moet een persoonlijke relatie hebben met God. Anders heeft het leven in gemeenschap in een abdij geen zin.” Mohan Sawney

“Ik kan niet bewijzen dat God bestaat, zoals jij niet kunt bewijzen dat je vrouw je graag ziet. Toch ziet ze je graag.” Mohan Sawney

“Ik was 14 toen ik mijn roeping kreeg. Vervelend. Mijn ouders waren van verschillende godsdiensten en ik was niet eens gedoopt.” Mohan Sawney

“Waarom zijn er in onze rijke samenleving zoveel mensen ongelukkig denk je?” Mohan Sawney

“Ik kom geregeld over de vloer bij zeer arme mensen. Dat helpt mij te relativeren.” Karel Stautemas

“Ik kom geregeld over de vloer bij zeer arme mensen. Dat helpt mij te relativeren.” Mohan Sawney

“Het hiernamaals zal iets zijn dat sterk verschilt van wat wij kennen.” Karel Stautemas

“Als mensen een kind verliezen, wat zeg je dan. Het punt is: je hoéft niets te zeggen. Je moet er wel zìjn voor ze.” Karel Stautemas

“Dat jonge mensen bij mij komen en vragen, kunnen we dit moment van stilte nog wat langer laten duren?” Karel Stautemas

“Ik heb het nog deze week in de kerk gezegd: “Jullie, mensen, hebben mij priester gemaakt.” Karel Stautemas

“Kunnen genieten, als echte vrienden bijeen zijn rond een glas wijn, dat is belangrijk.” Karel Stautemas

“In de gevangenis ontmoet je de naakte mens.” Karel Stautemas

“Jezus is onder ons. In mensen. En er zijn signalen, voor wie ze wil zien.” Karel Stautemas

“Van àlle dieren, is de slechtvalk de snelste. In een duikvlucht haalt hij tot 400 km per uur.” Johan Goossens

“Een mens wordt wel eens geraakt door een verhaal. Bij mij was dat het verhaal van de bruiloft van Kana.” Johan Goossens

“Volgend jaar bestaat ons Gregoriaans koor 50 jaar.” Gereon Van Boesschoten

“Ik heb er wel eens aan gedacht om te trouwen. Ik zou waarschijnlijk een goede vader, een goede echtgenoot zijn geweest.” Gereon Van Boesschoten

“Wij zijn geen monniken. Wij combineren een apostolaat als parochepriester of leraar met contemplatie in gemeenschap.” Gereon Van Boesschoten

“God is er absoluut. En hij leeft in de harten van heel veel mensen.” Gereon Van Boesschoten

“Mensen gaan hoe dan ook ooit op zoek naar de waarde, de zin van het leven, naar een houvast.” Johan Goossens

"Ik herken mij oprecht in Norbertus. Ik denk: niet altijd eenvoudig om met zo iemand overeen te komen." Karel Stautemas

“Als je voor dit leven kiest, houd je toch best de levenskeuze van de meeste mensen voor ogen: die trouwen.” Mohan Sawney

Ronald Coen is de enige broeder in onze gemeenschap. De overige confraters zijn paters. Paters zijn priester gewijd, broeders niet. Broeder Ronald is geen man van het voorplan, integendeel. Hij was lang onze uitstekende kok en organist. Broeder Ronald was altijd een sportief man. Hij legde zich uiteindelijk toe op zwemmen en van zwemmen, kwam surfen. “Christenen moeten respectvol omgaan met de schepping,” vindt broeder Ronald.

Documentairemaker Leo De Bock maakte dit portret van hem.

Jean-Marie d’Hollander werd geboren in Gent, maar groeide op in Asse. Zijn vader was rijkswachter en … atheist. Hij studeerde voor onderwijzer en gaf 10 jaar les. Maar al sinds z’n 18de had hij een relgieus engagement voor ogen.

Portret. Piet Wagenaar, geboren in Westwoud (Nederland) op 7 augustus 1929, vond zijn weg naar de abdij van Grimbergen in 1952 waar hij er op 13 september van dat jaar werd ingekleed. Hij kreeg de kloosternaam Werenfried. Precies 2 jaar later, op 13 september 1954 legde hij door professie zijn geloften af en werd voor zijn theologiestudies naar Rome gestuurd. Op 25 juli 1958 werd Piet door Mgr. De Smedt tot priester gewijd. Vrij snel na zijn studies kreeg hij verantwoordelijke taken in de abdij zoals novicemeester, supprior,... en in 1966 werd hij benoemd tot pastoor van Grimbergen én eerste deken van het pas opgerichte dekenaat Grimbergen. Op 7 oktober 1982 koos de abdijgemeenschap hem tot opvolger van prelaat Emiel De Winde en ontving uit handen van Godfried Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel de abtszegening op 14 november 1982. Als wapenspreuk koos de nieuwe abt “In vinculo pacis” (door de band van de vrede). 22 jaar leidde hij de abdij en ging op 14 september 2004 op emeritaat nadat hij de leeftijd van 75 jaar bereikt had. Abt Piet Wagenaar werd aan het hoofd van de abdij opgevolgd door Erik De Sutter.

Abt Erik De Sutter is de huidige prelaat van de abdij.

Op donderdag 7 oktober 2004 koos de abdijgemeenschap hem tot 58ste abt van Grimbergen nadat zijn voorganger Piet Wagenaar na 22 jaar zijn ontslag aanbod omwille van de leeftijdsgrens van 75 jaar.

Prelaat De Sutter werd op 25 mei 1964 geboren te St.-Agatha Berchem en trad toe tot de Norbertijnerorde in 1983 waar hij zijn priesteropleiding volgde aan de studieconcentratie Agripo (Averbode, Grimbergen en Postel).

Na zijn priesterwijding in 1990 kreeg hij verschillende opdrachten binnen en buiten de abdijmuren waarvan de laatste jaren als prior, gastenpater, novicenmeester en zondagsonderpastoor in enkele nabij gelegen parochies.