KoorgestoelteHet hoogkoor is voorzien van een koorgestoelte in laatbarokke stijl. Het is moeilijk te achterhalen uit welk atelier dit koorgestoelte komt, mogelijk uit het Antwerpse waar op het einde van de 17de en het begin van de 18de eeuw koorgestoeltes werden gemaakt.

Op de medaillons in het koorgestoelte vinden we afbeeldingen terug van  heiligen/zaligen van de Norbertijnerorde: Evermodus (bisschop van Ratzeburg), Eelco (abt van Lidlum in Friesland),  Godfried van Kappenberg, Isfriedus van Ratzeburg, Jacop van Vicogne, Jacob Lacoupe van Oudenaarde (martelaar in Gorcum), Hugo van Fosse (eerste abt in Prémontré) en Augustinus (bisschop van Hippo, naar wiens regel de Norbertijnen leven). Norbertus van Maagdenburg, Herman-Jozef van Steinfeld, Nikolaas (novice van Vicogne), Abt Frederik van Hallum, Siardus (abt van Mariëngaard in Friesland), Hroznata (stichter van Tepl in Tsjechië), Adriaan Jansen uit Hilvarenbeek (een van de Martelaren van Gorcum) en Daniël van Campenhout (kloosterling en later prior van de abdij).pagelogo.png