Jean-Paul Guilliams


Jean-Paul Guilliams werd in Antwerpen geboren op 15 september 1956.  Hij kwam op 7augustus 1975 in de abdij wonen en werd er op 28 augustus 1975 ingekleed. Een jaar later, op 28 augustus 1976, legde hij professie af. De priesterwijding ontving hij op 11 september 1983 van Mgr. Luc De Hovre. Na zijn verdere studies in Leuven werd Jean-Paul benoemd tot gastenpater op 24 mei 1985. en zijn eerste pastorale benoeming kreeg hij in het Vicariaat Brussel, waar hij verantwoordelijk werd voor de Nederlandstalige pastoraal in de parochie van St.-Jozef in Jette (Dielegem). In 1994 stapte Jean-Paul over naar het Vicariaat Vlaams-Brabant en werd er benoemd tot pastoor van Relegem en Ossel. Op 30 juni 1995 werd hem ook de parochie van Brussegem toevertrouwd en daarna kreeg hij een tevensbenoeming in Hamme en Wemmel. Daarnaast werd hij ook tot federatiepastoor benoemd op 4 mei 2001. Sinds 15 maart 2001 is Jean-paul ook lid van de raad van de Abt.  

Contact:
Tel.: +32-(0) 2-272.40.65
G.S.M.: +32-(0) 475/72.73.23
e-mail: jean-paul.guilliams@telenet.be