xy

Abdijarchief

Ook al is er doorheen woelige periodes van haar bijna 900-jarige geschiedenis heel wat waardevol archiefmateriaal verloren gegaan, toch beschikt de Grimbergse abdij de dag van vandaag nog steeds over een indrukwekkende en unieke verzameling officiële documenten, oorkondes, oude gebruiksvoorwerpen, geschriften, schilderijen,… en geven zij een duidelijke kijk op de geschiedenis van de abdij en haar omgeving.

Onder leiding van pater-archivaris duiken een aantal vrijwillige medewerkers regelmatig in oude documenten en doen zij vaak verrassende en nieuwe ontdekkingen.

Met behulp van de vzw “de vrienden van de abdij” worden vanuit het abdijarchief tentoonstellingen georganiseerd of boeken gepubliceerd.

 

Zie ook: interview met Pater Ton Smits, bibliothecaris en archivaris van de abdij

 

abdij van Grimbergen anno 1780 - klik hier -