"Dat jonge mensen bij mij komen en vragen, kunnen we dit moment van stilte nog wat langer laten duren?”

Pater Karel Stautemas leidt geregeld mensen rond in de abdij, vaak ook jongeren. Hij is een geboren verteller die de geschiedenis van de Norbertijnen moeiteloos tot leven wekt in zijn toehoorders. Recent startte hij een uniek initiatioef voor jongeren dat hij "Quid nunc viator" doopte, Latijn voor: wat nu, reiziger? Hij wil met mensen van 16 tot 30 tijdens pelgrimstochten in het buitenland stilstaan bij de essentie van het leven. Om het project te lanceren, organiseert Karel Stautemas in de lente in de tuin van de abdij een tentenkamp. De inschrijvingen lopen inmiddels binnen.

In deze korte film vertelt pater Karel over eerdere ervaringen tijdens pelgrimstochten.

KarelS.jpeg

WARNER BROS OP BEZOEK VOOR INTERNATIONALE DOCU OVER BIER

Op donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari 2018 kwam een filmploeg van Warner Bros. Pictures (Hollywood) langs in de abdij. Ze maken een documentaire over de geschiedenis van het bier. Warner Bros kiest op voorzet van Carlsberg onze abdij als één van haar lokaties. De documentaire zal lopen op enkele Britse zenders en in de VS. Daarmee staan onze gemeente Grimbergen en de abdij op de wereldkaart! Op de foto: de filmploeg van Warner Bros. Pictures na het werk gezellig samen in 'De Kroon' op het Kerkplein Grimbergen.

WB.jpg

Quid Nunc Viator - en wat nu, pelgrim? - Met jongeren op pelgrimstocht. Vzw opgericht, website klaar. 2 tochten alvast gepland.

De jongerenpelgrimstochten en tentenkampen zijn een feit ! Achter de schermen hebben een tiental mensen de voorbije maanden hard gewerkt om de vzw op te richten. Wij bieden in 2018 reeds twee mooie activiteiten aan voor jongeren tussen 16 en 30 jaar! Ga vlug een kijkje nemen op de website:  www.quidnuncviator.be
Heel binnenkort volgt ook een eigen facebookpagina ! Maak dit project bekend bij uw achterban en like it !  

Meer info onder 'contact'. Je kan je nu al inschrijven voor de twee activiteiten van 2018.
www.quidnuncviator.be

 

DSC_0364.JPG

De abdijgemeenschap van Grimbergen : een impressie


Abdijen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf de vroegste middeleeuwen klopten pelgrims aan de poorten van een abdij om er onderdak te vinden… of om er gesterkt te worden door lichamelijk en/of geestelijk voedsel. Abdijen hebben iets mysterieus. God is er mogelijks sterker aanwezig en brengt mensen tot innerlijke rust. De abdijen van de 21ste eeuw zijn uiteraard niet meer als die van de middeleeuwen. Ze zijn met hun tijd meegegaan. Ook al zijn ze dan niet van de wereld, ze staan wel ín de wereld en zijn bekommerd om de noden van deze tijd. Zodoende hebben abdijen ook nu nog een grote aantrekkingskracht voor mensen die op zoek zijn naar diepgang in hun leven.


ABT ERIK EN SUBPRIOR KAREL OP BEZOEK BIJ DE CONFRATERS IN ZUID-AFRIKA

Abt Erik en Subprior Karel waren in  november 2017 op bezoek in Zuid-Afrika. Ze hadden een gesprek met de confraters van Grimbergen: Neil, Francis en Ashley. Vervolgens reisden ze door naar Oudtshoorn voor een gesprek met de bisschop. Die was werkelijk vol lof over de inzet van onze confraters in zijn diocees en voor hun zorg voor zowel blanken, kleurlingen als zwarten. Via George reden ze 571 km terug naar Kommetjie. Daar ontmoetten ze de Indische confraters Subees en Vigl. Hieronder ziet u beelden van de reis.

AFSCHEIDSVIERING KAREL IN PASTORALE ZONE DE BRON

Afscheidsviering van Karel in de pastorale Zone De Bron   (17 september 2017)

 

In elke parochie van de pastorale Zone De Bron werd voor pater Karel Stautemas een afscheidsviering georganiseerd. Op 17 september celebreerde hij de allerlaatste mis als pastoor van de pastorale zone De Bron. Meer dan 1200 mensen woonden de viering bij. Tijdens de receptie stelde Karel zijn nieuwe plannen voor. Zo wil hij een nieuwe vzw oprichten: "Quid Nunc Viator  - En wat Nu, Pelgrim/Reiziger?" Daarmee wil hij de jongerentochten die hij  de voorbije 4 jaar organiseerde een solide basis geven. Abt Erik De Sutter belastte hem formeel met deze taak, naast de andere verantwoordelijkheden van Karel (financieel beheer, onderhoud gebouwen, personeel, contacten met de brouwerij). In 2018 zal Karel zich engageren voor gevangenispastoraal. 

 

Pastoor Johan 50 jaar

Zondag 10 september bezorgde Grimbergen een verrassingsfeest aan de jarige pastoor. 50 jaar werd pastoor Johan en dat wilden de parochianen niet zomaar voorbij laten gaan. Met velen kwamen ze naar de zondagsmis om 10 uur en zette ze hun herder in de bloemetjes.

4DE PELGRIMSTOCHT NOORD-FRANKRIJK - TOCHTEN NAAR BOERGONDIË, SCHOTLAND EN PALESTINA IN VOORBEREIDING

4de pelgrimstocht

Met de pastorale Zone De Bron organiseerde Karel met enkel medewerkers de 4de pelgrimstocht voor jongeren van 16 tot 30 jaar. 17 jongeren en enkele begeleiders trokken mee. De tocht vertrok op de landingsstranden van Normandië (Omaha Beach) en liep tot de Mont Saint Michel. Via de nieuwe vzw Quid Nunc Viator - En wat Nu Pelgrim/Reiziger? zetten we dit project voort. Een werkgroep stelt statuten samen en plant de tochten. Zo komen er in 2017 tot 2019 tochten naar Schotland, Bourgondië (2018) en Palestina. Meteen na Pasen 2018 vindt in de abdij een inspirerend tentenkamp plaats.

De pelgrimstochten en of tentenkampen willen door ervaringsgerichte activiteiten, in de eerste plaats jongeren en bijkomend volwassenen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontdekken. De deelnemers gaan vanuit een christelijke visie op zoek naar de normen en waarden die hun levenskeuzes kunnen bepalen. De tochten zijn een inspiratie voor een individuele bijdrage aan een zin- en kwaliteitsvolle samenleving. De vzw achter het initiatief,  Quid Nunc Viator, heeft de medewerking van de vzw Abdij der Norbertijnen van Grimbergen.