AFSCHEIDSVIERING KAREL IN PASTORALE ZONE DE BRON

Afscheidsviering van Karel in de pastorale Zone De Bron   (17 september 2017)

 

In elke parochie van de pastorale Zone De Bron werd voor pater Karel Stautemas een afscheidsviering georganiseerd. Op 17 september celebreerde hij de allerlaatste mis als pastoor van de pastorale zone De Bron. Meer dan 1200 mensen woonden de viering bij. Tijdens de receptie stelde Karel zijn nieuwe plannen voor. Zo wil hij een nieuwe vzw oprichten: "Quid Nunc Viator  - En wat Nu, Pelgrim/Reiziger?" Daarmee wil hij de jongerentochten die hij  de voorbije 4 jaar organiseerde een solide basis geven. Abt Erik De Sutter belastte hem formeel met deze taak, naast de andere verantwoordelijkheden van Karel (financieel beheer, onderhoud gebouwen, personeel, contacten met de brouwerij). In 2018 zal Karel zich engageren voor gevangenispastoraal. 

 

Pastoor Johan 50 jaar

Zondag 10 september bezorgde Grimbergen een verrassingsfeest aan de jarige pastoor. 50 jaar werd pastoor Johan en dat wilden de parochianen niet zomaar voorbij laten gaan. Met velen kwamen ze naar de zondagsmis om 10 uur en zette ze hun herder in de bloemetjes.

4DE PELGRIMSTOCHT NOORD-FRANKRIJK - TOCHTEN NAAR BOERGONDIË, SCHOTLAND EN PALESTINA IN VOORBEREIDING

4de pelgrimstocht

Met de pastorale Zone De Bron organiseerde Karel met enkel medewerkers de 4de pelgrimstocht voor jongeren van 16 tot 30 jaar. 17 jongeren en enkele begeleiders trokken mee. De tocht vertrok op de landingsstranden van Normandië (Omaha Beach) en liep tot de Mont Saint Michel. Via de nieuwe vzw Quid Nunc Viator - En wat Nu Pelgrim/Reiziger? zetten we dit project voort. Een werkgroep stelt statuten samen en plant de tochten. Zo komen er in 2017 tot 2019 tochten naar Schotland, Bourgondië (2018) en Palestina. Meteen na Pasen 2018 vindt in de abdij een inspirerend tentenkamp plaats.

De pelgrimstochten en of tentenkampen willen door ervaringsgerichte activiteiten, in de eerste plaats jongeren en bijkomend volwassenen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontdekken. De deelnemers gaan vanuit een christelijke visie op zoek naar de normen en waarden die hun levenskeuzes kunnen bepalen. De tochten zijn een inspiratie voor een individuele bijdrage aan een zin- en kwaliteitsvolle samenleving. De vzw achter het initiatief,  Quid Nunc Viator, heeft de medewerking van de vzw Abdij der Norbertijnen van Grimbergen.

Feest van Sint Norbertus 2017

Elk jaar op 6 juni gedenken we onze ordesstichter Sint Norbertus. Dit jaar kreeg de herdenking een bijzonder tintje omdat niemand minder dan kardinaal Jozef De Kesel voorging in de plechtige eucharistieviering. Nadien was er een gelegenheid om hem tijdens de receptie persoonlijk te ontmoeten.

Op bezoek bij paus Franciscus

Van 2 tot 8 april bezochten Abt-Emeritus Piet en Prior Johan Rome en het Vaticaan. Hoogtepunten waren het bezoek aan het staatssecretariaat, ontvangst op de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel, de begroeting door Paus Franciscus, en het bezoek aan het pauselijk paleis in Castel Gandolfo.

Bezoek scoutsbeweging Mollem aan de abdij

Zaterdag 25 maart brachten jongeren van de scoutsbeweging van Mollem een bezoek aan de abdij. Pater Karel leidde hen rond, vertelde over zijn roeping en engagement, en beantwoordde vragen die getuigden van een oprechte belangstelling en, ja, nieuwsgierigheid. Dé vraag die kwam bovendrijven was: wat is het doel van een religieuze keuze, waarom kies je voor een leven in de abdij, wat maakt dat je bereid bent te verzaken aan dingen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn? Op de foto ziet u het gezelschap in de oude bibliotheek, temidden eeuwenoude boeken

Pater Nazaire Vantomme overleden

Pater Nazaire, geboren in het Oost-Vlaamse Deerlijk, kwam naar onze abdij op 16 augustus 1971 waar hij het witte ordeskleed ontving op 28 augustus 1971. Door Professie verbond Nazaire zich aan de Grimbergse abdij op 28 augustus 1973 en werd op 24 juni 1978 in de abdijkerk tot priester gewijd. Enkele maanden later, op 27 januari 1979, werd als missionaris naar Zuid-Afrika gezonden om daar de groep van Grimbergse confraters te versterken. Na een tijdelijk verblijf in de priorij van Kommetjie werd Nazaire pastoor benoemd in Worcester, in de Maria Goretti parochie. Later werden hem ook 'de Doorns' en 'Zweletemba' toevertrouwd. Nazaire overleed op 3 oktober te Worcester.
Met het overlijden van Nazaire nemen we afscheid van een dierbare medebroeder die in alle eenvoud,  heel veel geloof en inzet heeft getoond voor de mensen in Zuid-Afrika en in het bijzonder voor de armen. Moge God hem nu, na een vruchtbaar leven, het eeuwige leven schenken. Dat hij ruste in vrede.

 

Asfaltering parking Fenikshof

De voorbereidende werken aan de parking Fenikshof zijn nu goed begonnen. De afwatering van de brasserie en de abdij werd gedeeltelijk opnieuw aangelegd om minder verstoppingen en geur hinder te hebben. Maandag wordt begonnen met asfalt te gieten, achteraan de keuken van de brasserie Fenikshof. De gemeente heeft intussen de elektrische bekabeling getrokken voor de nieuwe verlichtingspalen. 

Renovatiewerken recreatiezaal

De grote renovatiewerken aan de recreatiezaal en Tv-zaal zijn na het bouwverlof aangevat. De werken zullen duren tot eind september.  

Aspi's Meerbeke op de tandem

De Aspi’s van de Chiro van Meerbeke bij Ninove waren met de tandem op zondag 31 juli op doortocht richting Opoeteren. Confrater Karel ontmoette hen in Merchtem en zij moesten in Grimbergen een onderdak zoeken. Dat was dan ook vlug geregeld. Zij kregen een rondleiding en volgenden de vespers mee, wat op hen een diepe indruk maakte, vooral de stilte tijdens het vespersdienst. Zij maakten hun eigen potje klaar en genoten van een heerlijke Grimbergen ’s avonds. Fris en monter vertrokken zij de volgende morgen richting Lille (Antwerpen). 

De abdijgemeenschap op bezoek in de brouwerij Kronenbourg in Obernai.

Op woensdag 13 juli 2016 bezocht de abdijgemeenschap de brouwerij Kronenbourg in Obernai. Dit is de grootste brouwerij van Frankrijk met een omvang van 12ha en waar  70 miljoen flesjes per jaar worden gebrouwen. 

In deze brouwerij wordt het Grimbergenbier gebrouwen die bestemd is voor de Franse markt en de export markt (exclusief België) ! De Grimbergen voor de Belgische markt wordt in Alken-Maes gebrouwen ! Na een interessante rondleiding mochten wij aan een proeftafel aanzitten om verschillende Grimbergen bieren te proeven. 

Abdijuitstap naar de Elzas

Van 10 tot 14 juli bezocht de abdijgemeenschap de Elzas met als uiteindelijk doel het bezoek aan de brouwerij ‘Kronenbourg’ in Obernai. We waren in totaal met zijn 13 ..(incl. chauffeur) 

Er werd een gezellig busje gehuurd bij Rantour en wij verbleven op Mont St. Odile in Obernai. Wij bezochten Straatsburg (kathedraal en boottocht), Colmar, Riquewihr en het wijndomein Fr. Schwach in Hunawihr. Er was voldoende vrije tijd om een terrasje te doen en een toeristentreintje in Colmar. Hierbij een paar foto's van de uitstap.

Op bezoek bij de brouwerij Kronenbourg in Obernai

Op woensdag 13 juli 2016 bezocht de abdijgemeenschap de brouwerij Kronenbourg in Obernai, dat gelegen is in in het Franse departement Bas-Rhin. Obernai is de grootste brouwerij van Frankrijk met een omvang van 12ha en een productie van 70 miljoen flesjes per jaar. 

In deze brouwerij wordt het Grimbergenbier gebrouwen dat bestemd is voor de Franse markt en de exportmarkt, met uitzondering van België. De Grimbergen voor de Belgische markt wordt door Alken-Maes gebrouwen. Na een boeiende rondleiding mochten we verschillende Grimbergen bieren proeven. 

 

Obernai.jpg