BiechtstoelenIn de zijbeuken 

De vier biechtstoelen zijn het werk van Willem Kerrickx of Hendrik Frans Verbruggen en zijn versierd met levensgrote beelden. Ze werden zeker vóór 1718 gemaakt en zijn nog van het open type.

Achteraan links vindt men de biechtstoel met Maria centraal en beelden van:

 • De onschuld (jonge vrouw) 
 • Petrus (omgekeerd kruis, sleutel en haan) 
 • Hiëronymus (woestijnleeuw aan zijn voet, geselroede in de linkerarm, klopt zich met een steen op de borst) en 
 • de Boetvaardigheid (oude vrouw met aan haar voeten een roerdomp met zijn dode jongen als zinnebeeld voor de doodzonde). 

Rechts daarvan staat de biechtstoel met God de Vader in het midden van de beelden:

 • de Sterkte (glimlachende jonge vrouw die op een zuiltje steunt), 
 • Maria Magdalena (lang haar, reukwerkvaas aan haar voeten), 
 • de Verloren Zoon (varken aan zijn voeten) en 
 • de Zachtmoedigheid (lam en olijftak van vrede). 

Achteraan rechts staat de biechtstoel met de Heilige Geest en de beelden van de Goddelijke deugden:

 • de Hoop (jonge vrouw die op een anker leunt), 
 • het Geloof (vrouw met kruis en kelk met hostie), 
 • het Biechtgeheim (vinger op de mond en de sleutels van het biechtgeheim) en 
 • de Rechtvaardigheid (weegschaal en het vlammend zwaard van gerechtigheid). 

Links daarvan staat de biechtstoel met de Zoon, voorgesteld als Goede Herder met de beelden van:

 • het Berouw (weduwe), 
 • Koning David (met kroon en harp), 
 • Johannes de Doper (met kruis en schaap, gehuld in dierenvacht) en 
 • de Liefde (jonge vrouw met het kruis en een vlammend hart).


pagelogo.png